Bačvasti aksijalni ležajevi

Bačvasti aksijalni ležajevi imaju kotrljajuće staze koso smeštene u odnosu na osovinu ležaja. Nasuprot ostalim tipovima aksijalnih ležajeva oni zbog toga, pored aksijalnih, mogu da nose i radijalna opterećenja. Ovi ležajevi su takodje neosetljivi na ugaona odstupanja ili ugibe osovine u odnosu na kućište. Bačvasti aksijalni ležajevi su rastavljivi. Osovinski prsten i sklop valjčića sa kavezom može se ugraditi nezavisno od prstena kućišta.

No products were found matching your selection.